Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

EITF65 Design of Digital Circuits - A Systems Approach, 2019/2020


Slides och notes kommer göras tillgängliga efter varje föreläsning. Om ni vill ha dessa i förväg så kan ni titta på förra årets material, men tänk på att mindre uppdateringar kan ska under 2019. Slides från 2018 finns här och notes finns här.

HT 1, Preliminary schedule

Lecture  

Part Topic 
Slides
 1 2.1-2.2 Introduction pdf, notes
 2 2.1-2.2 Finite state machines pdf, notes
 3 2.3 Sequential circuits pdf, notes
 4 3.1-3.3 Computing with integers and algebraic structures   pdfnotes 
 5 3.3, 4.5 Boolean algebra and Arithmetics pdfnotes, notes 
 6 4.1-4.3.3 Boolean functions and normal forms pdfnotes 
 7 5.1.1-5.1.2 Minimal functions pdfnotes  
 8 5.1.2 Karnaugh maps pdfnotes 
 9 6.1 State minimisation pdfnotes
 10 6.2 State assignment pdfnotes 
 11 6.3, 6.4, 5.3    Asynchronous seq.circ. and Mealy-Moore pdfnotes 
 12 5.4 Standardkomponenter, CMOS pdfnotes, notes 
 13 7.1-7.2 Linear circuits pdfnotes (L13+L14)
 14 7.2-7.3 D-transform and LFSR pdf


HT 2, Preliminary schedule

Kompletterande litteratur: Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL, Brock J- laMeres. Avsnitten nedan referar till denna bok som finns tillgänglig som e-bok på universitetets bibliotek LUBcat (du måste befinna dig inom LU:s nät för att komma åt e-boken). Direktlänk till e-boken.

Under laborationer använder vi Vivado 2016.1 som kan laddas ner här (kräver registrering).  Välj Vivado HL WebPACK vid installationen.

Lecture

 Part Topic 
Slides
 15 VHDL (Part 1) Introduktion till storskalig digital konstruktion  pdf
 16 VHDL (Part 1)  Kombinatoriska nät med VHDL  pdf
 17 VHDL (Part 2)  Sekvensnät med VHDL  pdf
 18    Gästföreläsning (Advenica, fortsättningskurser)  
 19    Introduktion av datorns uppbyggnad  pdf