Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

EITF85 Electromagnetic Field Theory, 2019/2020


Tider och salar enligt LTH:s schema.

Föreläsare: Mariana Dalarsson, tel. 046-222 72 07, mariana.dalarssonATeit.lth.se. Mariana sitter i E:2528 i E-huset.

VeckaTemaAvsnitt i kursboken
1:1 Coulombs lag, elektriskt fält, elektrisk potential 2.1-2.3
1:2 Arbete, ledare, kondensatorn 2.4-2.5
2:1 Laplace ekvation, spegling, dipoler 3.1-3.4
2:2 Dipoler, polarisation, elektrisk flödestäthet, dielektriska material 4.1-4.4
3:1 Strömmar, kontinuitetsekvationen, Biot-Savarts lag, magnetiskt flöde, Ampères lag 5.1-5.3.3, 8.1.1
3:2 Vektorpotential, Ampères lag, magnetiska dipoler 5.3.4-5.4
4:1 Kraftverkan på magnetisk dipol, magnetisering, magnetiskt fält 6.1-6.3
4:2 Ohms lag och ledningsförmåga, strömkällor, elektromotorisk kraft 7.1.1
5:1 Induktionslagen, induktans, magnetisk energi 7.2.1-7.2.4
5:2 Maxwells fältekvationer, randvillkor 7.3.1-7.3.3, 7.3.6, 8.1.2
6:1 Vågekvationen, harmoniska vågor, plana vågor, polarisation 9.1-9.2.2
6:2 Komplex vågrepresentation, reflektion, transmission, Poyntings sats 9.1-9.3.2
7:1 Antenner 11.2.1, 10.1.1-10.1.2
7:2 Repetitionstentasvarlösningarråd inför tentanfortsättningskurser  

 

OBS! Avsnitten i kursboken refererar till Griffiths 4:de upplaga. Använder du den 3:e upplagan, ladda ner rätt kurs-PM under rubriken Kursinformation.

Följande avsnitt i kursboken är kursiva: 3.3.1, 4.2.3, 4.3.2, 6.3.2, 6.4, 7.3.4, 9.3.3, 9.4, 10.1.3, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Följande avsnitt i kursboken ingår ej: 2.5.3, 8.2, 9.5, 10.2, kapitel 11, 12.2.2, 12.3

I tabellen ovan läggs föreläsningsanteckningar och sammanfattningar ut kontinuerligt inför varje föreläsning. Anteckningarna är kortfattade och saknar ofta härledningar och exempel. De kan med fördel användas som förberedelse inför föreläsningarna, som sammanfattning av kursen, eller som repetition inför tentan.


Extra föreläsningar/övningar i vektoranalys. salar enligt schemat

Tre extra föreläsningar/övningar för Pi i vektoranalysens grunder samt kretsteori ges de tre första läsveckorna. Även F-studenter som behöver fräscha upp sina kunskaper i ämnet är välkomna. Observera att dessa extrainsatta lektioner inte syns på F-studenternas lässchema.

Vecka 1: onsdag, kl 13-15
Vecka 2: onsdag, kl 13-15
Vecka 3: onsdag, kl 13-15

Föreläsare: Mariana Dalarsson.

VeckaTemaAvsnitt i kursboken
1 Vektorer, vektoroperationer, kroklinjiga koordinater och nablaoperatorn 1.1-1.2, 1.4
2 Linje-, yt- och volymintegralerGauss och Stokes satser 1.3.1-1.3.6, 1.5-1.6
3 Kretsteori och elektronik Häfte

Materialet som behandlas på dessa extrainsatta föreläsningar kommer att läggas ut på denna sida inför varje föreläsning/övning.

Extramaterial

Bevis på entydighet av randvärdesproblem i statiken 

Översiktsartikel om jordmagnetiska fältet