lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETE055 Elektromagnetisk fältteori

Föreläsningar

2016/2017


Tider och salar enligt LTH:s schema

Föreläsare: Anders Karlsson, tel. 046-222 40 89. Anders sitter i E:2522 i E-huset.

VeckaTemaAvsnitt i kursboken
1:1 Coulombs lag, elektriskt fält, elektrisk potential 2.1-2.3
1:2 Arbete, ledare, kondensatorn 2.4-2.5
2:1 Laplace ekvation, spegling, dipoler 3.1-3.4
2:2 Dipoler, polarisation, elektrisk flödestäthet 4.1-4.3
3:1 Dielektriska material, strömmar, kontinuitetsekvationen, magnetostatik 4.4, 5.1, 8.1.1
3:2 Biot-Savarts lag, magnetiskt flöde, vektorpotential, Ampères lag 5.2-5.3
4:1 Magnetisk dipol, kraftverkan, magnetisering, magnetiskt fält 5.4, 6.1-6.3
4:2 Ohms lag och ledningsförmåga, strömkällor, elektromotorisk kraft 7.1
5:1 Induktionslagen, induktans, magnetisk energi 7.2.1-7.2.4
5:2 Maxwells fältekvationer, randvillkor 7.3.1-7.3.3, 7.3.6
6:1 Vågekvationen, Poyntings sats 8.1.2
6:2 Harmoniska vågor, plana vågor, reflektion, transmission 9.1-9.3.2
7:1 Fält från strömfördelning, fjärrfältantenner (kursivt), exempel, OH 12.2.1, 10.1.1-10.1.2, 10.1.4
7:2 Repetitionstentasvarlösningarråd inför tentanfortsättningskurser  

 

OBS! Avsnitten i kursboken refererar till Griffiths 4:de upplaga. Använder du den 3:je upplagan ladda ner rätt kurs-PM från rubriken Kursinformation.

Följande avsnitt i kursboken är kursiva: 3.3.1, 4.2.3, 4.3.2, 6.3.2, 6.4, 7.3.4, 9.3.3, 9.4, 10.1.3, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Följande avsnitt i kursboken ingår ej: 2.5.3, 8.2, 9.5, 10.2, kapitel 11, 12.2.2, 12.3

I tabellen ovan läggs föreläsningsanteckningar och sammanfattningar ut kontinuerligt inför varje föreläsning. Anteckningarna är kortfattade och saknar ofta härledningar och exempel. De kan med fördel användas som förberedelse inför föreläsningarna, som sammanfattning av kursen, eller som repetition inför tentan.


Extra föreläsningar/övningar i vektoranalys. salar enligt schemat.

Vecka 1: onsdag, 13-15
Vecka 2: onsdag, 13-15
Vecka 3: onsdag, 13-15

Föreläsare:  Anders Karlsson.

Tre extra föreläsningar/övningar för Pi i vektoranalysens grunder samt kretsteori ges de tre första läsveckorna. Även F-studenter som behöver fräscha upp sina kunskaper i ämnet är välkomna. Observera att dessa extrainsatta lektioner inte syns på F-studenternas lässchema.

VeckaTemaAvsnitt i kursboken
1 Vektorer, vektoroperationer, kroklinjiga koordinater och nablaoperatorn 1.1-1.2, 1.4
2 Linje-, yt- och volymintegraler Gauss och Stokes satser 1.3.1-1.3.6, 1.5-1.6
3 Kretsteori och elektronik Häfte

Materialet som behandlas på dessa extrainsatta lektioner kommer att läggas ut på denna sida inför varje föreläsning/övning.

Extra material

Bevis på entydighet av randvärdesproblem i statiken 

Översiktsartikel om jordmagnetiska fältet