Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

ETI265 Signal Processing in Multimedia, 2016/2017


Huvudbok:

Proakis J G, Manolakis D G: Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications.
4:e upplagan
, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-187374-1

En kort Matlab-Intro (från David Houcque, Northwestern University Illinois)

En kort Matlab-lathund över användbara funktioner i kursen.

Föreläsningsanteckningar:

Övningsuppgifter:

Läsanvisningar+Övningsuppgifter (läsanvisningar tidigare upplagor)

FORMELSAMLING

Ex_Allmän_differens_Eq

Ex_pa_faltning_(del_av_Tenta_uppg3_2009);

Lecture videos:

Page Manager: |