lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ESS010 Elektronik

Tentamen

2016/2017


Tentamen

Tider och salar: se schemagenerator.

Anmälan till tentamen: Till ordinarie tentamenstillfälet krävs ingen anmälan. För att anmäla sig till omtentamen går man in på institutionens hemsida och klickar på omtentamen under För studenter. Det är först några veckor  innan omtentamen som länken är öppen.

Betyget på kursen är medelvärdet av betygen på de två deltentorna. 

Här finner du tentor från de tre senaste åren: 

 Del 1 

8 januari 2010  

12 april 2010 

18 oktober 2010 

14 jan 2011 svar

 2 maj 2011 svar 

 17 oktober 2011 svar  

 11 januari 2012 svar  

10 april 2012 svar

22 oktober 2012 svar  (räknas på övning)

8 januari 2013 svar  

8 april 2013 svar  

21 oktober 2013 svar (räknas på föreläsning)

8 januari 2014 svar

28 april 2014 svar

27 oktober 2014 svar

10 januari 2015 svar

26 oktober 2015 svar

25 oktober 2016 svar

Del2

13 jan 2011 svar 

13 dec 2011 svar

13 april 2012 svar 

18 dec 2012 (med svar)

11 jan 2013 (med svar)

5 april 2013 (med svar)

17 december 2013 svar  (räknas på seminariet den 18/12)

10 januari 2014  svar 

25 april 2014  svar

13 januari 2015  svar

8 maj 2015  svar

19  augusti 2015 svar

14 Januari 2016 svar

11 januari 2017 svar

 

Sidansvarig: Erik Lind |