Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Seminarium

EITF85 Elektromagnetisk fältteori, 2019/2020


Seminarieledare: Mariana Dalarsson, tel. 046-222 75 07, mariana.dalarssonATeit.lth.se.

I kursen ingår två seminarier:

På seminarerna kommer vi med gemensamma krafter att räkna typiska tentatal i elektrostatik och magnetostatik. Diskussionsuppgifter och lösningsstrategier kommer också att presenteras.