Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

EITF45 Computer Communication, 2019/2020


Tentaexempel (med lösningar) 

Föreläsning 1 (4/11): Introduktion

Denna föreläsningen ger en bakgrund till kursen, Internets historia, applikationer och utmaningar. Även kursens olika moment beskrivs.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: Kapitel 1, Introduktioner i kap. 12, samt hela 12.1

Stallings 10th ed: Chapter 1, Introductions of 24.1 and 24.2 (användarmodellerna client/server och P2P finns inte beskrivna i boken, använd slides för detta) 

Binära och hexadecimala talsystemet:

https://matematikvideo.se/lektioner/det-binara-talsystemet/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4ra_talsystemet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexadecimala_talsystemet

 

Föreläsning 2 (5/11): Digital kommunikation

Denna föreläsning handlar om hur man skickar bitar över en länk så att mottagaren kan tolka bitarna korrekt. Den går även igenom olika egenskaper hos länkar, tex prestanda och störningar. Dessutom beskrivs hur man översätta analog information (tex ljud och bilder) till digital data.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: 2.1-2.3, 3.1-2, 3.5-6 (ej CDM)

Stallings 10th ed: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 
5.1: ej Multilevel binary, Modulation rate, Scrambling techniques 
5.2: ej Performance, Quadrature Amplitude Modulation 
5.3: Ej Delta Modulation 
8.1: ej Analog Carrier Systems, Wavelength Division Multiplexing 
8.2: ej Digital Carrier Systems, SONET/SDH

 

Föreläsning 3 (6/11): Länklagret

Denna föreläsning handlar om länkprotokollets grundläggande uppgifter. Bitarna som kommer in på länken ska kunna tolkas som ramar. Bitfel måste upptäckas och hanteras.

Extramaterial om CRC för er som är intresserade. 

Läsanvisningar

Kihl & Andersson:  4.1-4.3

Stallings: 6.1-6.5, 7.1-7.2
6.3: Ej Two-dimensional parity check 
6.5: Ej Digital Logic 
7.2: Stallings använder både "ACK" och "REJ". "REJ" beskrivs inte på föreläsningen. Dessutom beskriver Stallings algoritmen "Selective-Reject ARQ" som på föreläsningen heter "Selective-Repeat ARQ".   
7.3: Stallings beskriver enbart HDLC som till stora delar är samma som PPP.  

 

Föreläsning 4 (11/11): Projektet

Allt material om projektet ligger under "Projekt"

 

Föreläsning 5 (13/11): Nätaccess

Denna föreläsning handlar till största delen om IEEEs standarder för lokala nät, dvs Ethernet och WiFI (802.11). Först ges en översikt om hur flera terminaler kan skicka data över en gemensam länk, så kallade medium access control metoder.

Läsanvisningar

Kihl & Andersson: 5.1-5.6, 5.7.

5.6: Point Coordination Function ingår ej

Hidden station problem finns inte beskrivet i Kihl & Andersson. Läs på https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_node_problem

Stallings: 11.1-5, 12.1-3, 13.1, 13.3 
11.2: Ej Logical Link Control 
11.3: Enbart introduction 
12.2: Enbart intros 
13.3: Ej Point Coordination Function, MAC frame

 

Föreläsning 6 (18/11): Stora datanät

Denna föreläsning ger en översikt för hur internetworking fungerar, alltså hur man kopplar ihop flera nät med varandra och får kommunikationen att fungera. Internetprotokollen introduceras även. Dessutom går vi igenom OSI-modellen.

Läsanvisningar

För båda böcker gäller att läsanvisningarna för denna föreläsning gäller för både denna föreläsning, föreläsning 7 och första delen av föreläsning 8.

Kihl & Andersson: Kapitel 6, 7.1-7.7, 7.9, 9.6, 10.1-10.3 (ej TCP flödeskontroll och olika TCP varianter), 11.1+ intros i 11.2-4, 12.1, 12.4, 17.1, 18.1 (endast ping och traceroute)

Stallings: 9.5, 14.1-4, 15.1-3, 16.1, 21.5, 24.2, 24.3.

14.4: Enbart det som ingår på föreläsningsslides

NAT saknas i Stallings, läs här istället:

Network Address Translation (NAT)

 

Föreläsning 7 (20/11): Internetprotokollen

Denna föreläsning fortsätter beskriva Internetprotokollen, med fokus på adressering i IPv4, IPv6, UDP och TCP.

Läsanvisningar: se ovan

 

Föreläsning 8 (25/11): Fortsättning på Internetprotokoll + cellulära nät och IoT

Denna föreläsning är uppdelad i två delar. Först fortsätter vi gå igenom Internetprotokoll med främst WWW, DNS, och ICMP. Sedan beskrivs grunderna i cellulära nät, med exempel från GSM/UMTS och LTE. Dessutom ges en kort översikt om 5G samt Internet of Things (IoT)

Läsanvisningar för Internetprotokoll: Se ovan.

Läsanvisningar för cellulära nät och IoT: 

Läsansvisningar definieras helt av föreläsningsslides.

 

Föreläsning 9 (27/11): Internet routing

Inför denna föreläsning finns det ett särtryck av kap 8 i den nya upplagan av den svenska boken. Det är detta som kommer att gås igenom på föreläsningen.
 
Ni hittar särtrycket i Canvas under Filer => Kurslitteratur => Särtryck kap 8
 

Föreläsning 10 (10/1): Repetition