lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF25 Internet - teknik och applikationer

Övningar

2017/2018


Övningsledare: William

Övning 1: Kodning och multiplexering - Läsvecka 2

Övning 2: Feldektering, felhantering och flödeskontroll - Läsvecka 3

Övning 3: IP, TCP och 802.11 - Läsvecka 4

Övning 4: Protokoll & Wireshark - Läsvecka 5

Övning 5: Routing och Networking - Läsvecka 6 (Updaterade 2017-12-05 17:16)