lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Nyhetsarkiv

Martin Hell hos P3 Din Gata: Du hittar dom sjukaste grejerna på Dark Web

Publicerad: 2019-04-05

Martin Hell som berättar om vad som händer bakom the Dark Web, där man tydligen kan köpa helt sjuka grejer... 


Sydsvenskan/HD: Smart askkopp ska få rökare att fimpa rätt

Publicerad: 2019-02-25

På Campus Helsingborg tar man nu krafttag mot fimparna. Med hjälp av ett tickande räkneverk på en internetuppkopplad askkopp ska cigarettstumparna hållas borta från gatorna. 


Muris Sarajlic?s PhD thesis: Reducing energy consumption in 5G systems

Publicerad: 2019-02-14

Smaller, cheaper wireless units that don?t waste energy and money would definitely make both users and service providers happier ? and be good for the environment. Muris Sarajli? PhD thesis deals with strategies for reducing energy consumption on...

Phones ?dying? because the battery is drained is a common nuisance for all mobile phone users. There are many things that can be done to extend battery life. One of them is to make the modem ? a piece of hardware that handles the signals in the phone ? adaptive to signal quality, so that it always delivers a good enough performance without wasting energy. In addition to phones, the energy waste of base stations is also of importance, due to environmental but also economic reasons. One way to deal with this problem is choosing the hardware that will deliver the right performance with minimal energy consumption. Hardware limitations on the operation of wireless systems can sometimes be fundamental and no flexible solution is available. In this case, the system needs to be designed ?around? the limitation. Muris Sarajli??s PhD thesis analyses both the systems using flexible hardware ? and how much can be gained by being flexible ? and finds efficient workarounds for situations when hardware generates a fundamental limitation to system operation. 
What made you want to pursue a PhD?
? After my Master studies, I felt that I only scratched the surface of the big and exciting field that is wireless communications, and I wanted to learn more. Doing a PhD offered a chance of learning more, in a structured way, says Muris Sarajli?.
? The idea of making my own original contribution that would improve the way wireless systems are built also appealed to me. And the PhD was the way to make this come true. In particular, it was the practical aspects of making my own contribution that were attractive: the PhD would give me a chance to come up with a method or a design that would maybe one day be used by many people, and make their user experience much better, he continues.
Why wireless communication?
? When it comes to wireless communications in general, what?s most fascinating is the transfer of information over distances without any need for physical connection. Wireless enabled us to get photos of distant worlds on the edge of the Solar system. It also enables us to read news, chat and talk with our friends who might be on the other side of the world, while taking the bus to work. We take all of this for granted, but it?s truly amazing, says Muris Sarajli?.
? When it comes to what I researched in particular, it?s the potential for improved user experience and improved system efficiency that is the most exciting aspect of it. Smaller, cheaper wireless units that don?t waste energy and money would definitely make both users and service providers happier. And on top of everything, it?s good for the environment.
Will your solutions be implemented in the real world?
? I truly believe it, and I hope they will! All of the things I did have a strong practical side and are meant as solutions to real-life problems. I would say that pretty much everything I did, if some additional testing in real-life use-cases is done, is readily implementable, either as algorithms or system design solutions. And my solutions go well together, or are explicitly part of, other proposed technologies for 5G, so maybe I will not wait long to see some of it actually implemented.
What are your plans?
? Since everything I did during the PhD had a pronounced practical side, a natural next step for me was to continue with wireless research but in an industrial setting. I will be joining Ericsson Research in Lund in April. I am really excited about continuing to develop and learn in this environment that will be new for me, Muris Sarajli? concludes.
Muris Sarajli? will defend his thesis ?Hardware-Conscious Wireless Communication System Design? the 25 February 9.15 in E:1406, Ole Römers Väg 3, Lund University, Faculty of Engineering, LTH. Download the thesis here. 


Tiny savings, big results ? on energy-efficient electronics

Publicerad: 2019-02-11

Small sensors do a big job. Increasing numbers of things can now be controlled and measured, detected and regulated via small sensors on machines, in nature or in and on our bodies. These sensors gather and transmit large amounts of information via... 


Om bilar kunde tala

Publicerad: 2019-02-05

Säkrare trafik, färre bilköer och minskade utsläpp. Det är målet när nästa generations självkörande bilar börjar samarbeta.
En vanlig dag på jobbet? Den handlar om massiv mimoteknik, millimetervågssystem och radiobaserad positionering. Därutöver arbetar Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid LTH, med bilkommunikation, alltså hur bilar i framtiden ska stå i kontakt med varandra, direkt eller via molnet. Den forskningen är högintressant för industrin, eftersom det i framtiden inte räcker med att en självkörande bil vet att väja för en människa eller ett annat fordon. ? Vad som också måste fungera är samarbetet många fordon emellan. Om alla fordon kan kommunicera och komma överens går det att optimera trafikflöden, så att köer och utsläpp kan minska. I en sådan situation behöver vi inte egentligen trafikljus och stopp i trafiken, säger Fredrik Tufvesson. Enligt honom kommer många av dem som idag är medelålders att vara med om detta tekniska språng.


Känner Fredrik Tufvesson
inte sviktande självförtroende emellanåt inför forskningen som kommer att förändra trafik och hela samhällen? ? Det handlar egentligen bara om att visa på teknik som kommer att skapa mycket bättre förare än vad människor är idag. Och att skapa kommunikationslänkar, trådlösa uppkopplingar, det vet vi ju redan hur vi gör. Så nu måste vi få bilarna att ta tala samma språk, få alla att bli överens om reglerna. Fredrik Tufvesson samarbetar med Volvo Cars, som har ett intresse i att säkra snabb och pålitlig uppkoppling och vill minska testtiden för fordon genom att göra fler virtuella, simulerade, tester.
 

Vid sidan om att skapa
pålitliga kommunikationslänkar går hans och LTH-kollegornas arbete ut på att söka efter matematiska modeller som gör det möjligt att urskilja mönster i radiosignalerna som finns omkring oss ? så att bilarna på decimeternivå kan förstå var de är och så att det stora systemet, med många uppkopplade och kommunicerande bilar, kan styra sig självt. Detta görs med hjälp av maskininlärning. ? För att få robusthet och se till att autonoma bilar överträffar en mänsklig förare också när det inte blåser medvind och är fint väder behöver vi veta mer. Nyckelbegreppet är sensorfusion. Det är först när kamera, radar, lasermätare och radio ger samma bild som vi fullt ut kan lita på vad de säger.
TIINA MERI FAKTA | Forskning kring bilkommunikation Vad LTH-forskarna hittills arbetat med handlar till stor del om att skapa matematiska modeller för hur kommunikationen mellan bilar å ena sidan och mellan bilar och basstationer å den andra ser ut. För att visa hur pålitliga kommunikationssystem ska se ut måste forskarna först ge en verklighetstrogen beskrivning av hur radiokanalen faktiskt fungerar, det vill säga hur radiosignalen på en detaljerad nivå tar sig fram i omgivningen även då den exempelvis hindras av andra fordon eller byggnader.
FAKTA | 5G
5G-tekniken kräver tre extrema ytterligheter i fråga om datahastighet:

  • Extremt hög datahastighet
  • Extremt låg datahastighet och samtidigt låg energianvändning (exempelvis i ett ting där batteriet ska hålla i tio år)
  • Pålitliga datahastigheter och samtidigt mycket låga fördröjningar (vilket är en svår sak att kombinera). 


Sidansvarig: |