lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETE055 Elektromagnetisk fältteori

Kursmaterial

2016/2017


Kurslitteraturen utgörs av tre delar:

En sammanställning av den grundläggande vektoranalysen finns att ladda ner här. Innehållet i detta material utgör förkunskapskrav och kompletterar kapitel 1 i kursboken.

Följande material behövs inte för kursen men ger en mycket intressant bakgrund till området:

BBC har gjort en mycket bra dokumentärserie om elektricitetens historia The Story of Electricity (3x1h), som bland annat visar flera av de ursprungliga experimenten. Den har tidigare visades på Kunskapskanalen, och går fortfarande att hitta på UR Kunskapsbanken.

Avsnitten heter Gnistans gåtaInnovatörernas tidevarv, och Den oersättliga kraften