Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Lectures

ETIA01 Electronics (D), 2014/2015


 

Sammanfattningar

Föreläsning 1 Grundläggande definitioner och samband

Föreläsning 2 Serie- och parallellkoppling av resistorer samt spänningsdelning och strögrening

Föreläsning 3 Spänningsdelning och strögrening, signal- och effektanpassning

Föreläsning 4 Nodanalys, supernod

Föreläsning 5 Thévenin- och Nortonekvivalenten

Föreläsning 6 Superpositionsprincipen

Föreläsning 7 är repetition av föreläsning 1-6.Tentamen innehållande F1-F6 för träning, svar. Uppgift 6 behandlas i F8 senare.

Föreläsning 8 Kondensatorn

Föreläsning 9 Induktorn

Föreläsning 10 Rep av föreläsning 8-9 samt komplexa tal och växelström

Föreläsning 11 Representation av växelström (Från E-kursen)

Föreläsning 12 Överföringsfunktioner och BODE-diagram

Föreläsning 13 Dioder

Föreläsning 14 Transistorer

Föreläsning 15 Förstärkare, OP-förstärkaren

Föreläsning 16 Fler OPkopplingar och differentialförstärkare. Innehållet finns i F15+F17

Föreläsning 17 Komparatorn och Aktiva filter

Föreläsning 18 AD/DA-omvandlare

Föreläsning 19 Batterier och strömförsörjning.

Föreläsning 20 Aspekter på digital elektronik.

Föreläsning 21 Repetition. Viktigt i kursen. Tenta augusti-14 räknades