Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Tentamen

ETTN05 Adaptiv signalbehandling, 2013/2014


Course evaluation

Godkänd kurs består av

  • godkänd tentamen (5 uppgifter) med poängskalan 2 till 5,
  • godkända laborationer

Slutbetyget är heltalsdelen av tentamenspoängen plus 1, dock högst 5.

Exam

The exam will be on Dec. 19 2013 kl. 8.00-13.00. Location: Vic1C. Tillåtna hjälpmedel är kursboken (Haykin), kursboken från OSB (Hayes), miniräknare, formelsamling (typ TEFYMA) samt formelsamling från TKS. De LaTex-preparerade föreläsningsanteckningarnafår INTE tas med.

Förhandsanmälan är obligatorisk till alla omtentamina.

Tentamensresultat anslås på anslagstavla 1 och på Internet (om så önskas).

Old exams

2005-12-16

2004-12-17

2003-04-25

2002-12-20

 

Sidansvarig: |