lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Kursplan

2008/2009


 

FDTD

      kap  första timmen andra timmen
28/10  10-12  E:3139 3.0, 5.2 Intro. FDTD i 1D
30/10  13-15  E:2349 5.1 Numerisk disp., konvergens uppgift 1.1
31/10  13-15  E:2429 5.3 Absorberande randvillkor Datorövning, uppgift 1.2
4/11  10-12  E:2429 5.3 Infallande fält och källor Datorövning, uppgift 1.3
6/11  8-10  E:2349 5.2 FDTD i 3D  

inlämningsuppgift 1 redovisas senast på föreläsningen (10-12) den 11/11.   

FEM

7/11   13-15  E:2349  6.1, 6.2  Intro. till FEM   FEM i 1D
11/11  10-12  E:3139  6.2, 6.3 FEM i 2D  
13/11  13-15  E:2429  6.4, App. A Glesa matriser Datorövning
14/11  13-15  E:2429  6.5, 6.6 Maxwell på svagform Datorövning

inlämningsuppgift 2 redovisas senast på föreläsningen (15-15) den 21/11.  

MoM

18/11  10-12  E:2429  7.1, 7.2  Intro. till MoM  
20/11  13-15  E:2429  7.2 Greenfunktioner Datorövning
21/11  13-15  E:2349  7.3, 7.4 EFIE, Hallens ekv, beräkningskomplexitet  
25/11  10-12  E:2429  7.3 FMM

Datorövning

inlämningsuppgift 3 redovisas senast på föreläsningen (13-15) den 4/12.   

Projekt och övriga beräkningsmetoder

27/11  13-15  E:2349  8  Genomgång av projekten Rep. FDTD, FEM, MoM
28/11  13-15  E:2349   Diskussion om projekten högfrekvensmetoder 
2/12  10-12     Frågetid projekt  
4/12  13-15  E:2349   Högfrekvensmetoder    Frågetid projekt
5/12  13-15  E:2349   Frågetid projekt  
9/12  10-12     Frågetid projekt  
11/12  13-15     Frågetid projekt  
12/12  13-15  E:2311   Projektredovisning