lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF75 Digital signalbehandling

Tentamen

2019/2020


Omtentamen den 16/4-2020:

Omtentamen blir en hemtentamen med maxbetyg 3. För högre betyg krävs komplettering via muntlig tentamen (via zoom). Tentan läggs ut på denna sidan klockan 08.00 den 16/4 (torsdag) och måste skickas till mig (tex via foto med telefon) (fredrik.rusek@eit.lth.se) med email senast den 16/4 klockan 17.00.

Önskas muntlig tentamen skriver ni det i emailet, sen planeras de in via email. Muntlig tentamen sker i veckan 20/4-24/4. Vid muntlig tentamen kommer koncept från kursboken, samt problemen från hemtentan diskuteras.

Länk till tentan.  (öppnas torsdag klockan 08.00) (link to exam, opens at 0800 on Thursday)

 

Reexam April 16, 2020.

The reexam will be a take home exam with maximum grade 3. For higher grades, the take home exam needs to be supplemented with an oral exam. The exam will be posted at this page 08.00 on Thursday (April 16). You need to send your solutions (e.g. as photos taken by a phone) to me (fredrik.rusek@eit.lth.se)  via email no later than 1700 the same day.

 

If you wish to have an oral exam, then say so in the email, and then we plan them via email accordingly. The oral exams will take place in the week starting with April 20. On the oral exam we will discuss concepts from the book, as well as the problems at the take home exam.

 

 

 

 

 

Bonuspoäng från inlämningsuppgifter är giltiga ett år, dvs, t.o.m. augustitentamen 2020.