lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF90 Ellära och elektronik

Kursmaterial

2018/2019


Följande litteratur används i kursen:

  1. Kretsteori, ellära och elektronik, av D. Sjöberg och M. Gustafsson.
  2. Kretsteori, ellära och elektronik, Exempelsamling, av M. Gustafsson, A. Karlsson och D. Sjöberg.
  3. Kretsteori, ellära och elektronik, Formelsamling. pdf

Materialet 1-2 ovan säljs av KFS man kan också laddas ner som pdf. Kursboken är uppdaterad. Exempel har lagts till i övningsboken vilket lett till en annorlunda sidindelning. 

 

Nedanstående material behövs inte för kursen men ger en mycket intressant bakgrund till området, samt möjlighet att simulera olika kretsar.

Visualiseringar och animationer

  • Ett stort antal demos med trevliga visualiseringar finns på http://falstad.com/circuit/. Dessa används på några av föreläsningarna, och applikationen kan även användas för att simulera egna kretsar. Din webbläsare behöver kunna köra javascript, och det går även att ladda ned programmet och köra offline.
  • Ytterligare visualiseringar av elektromagnetiska vågor finns på http://falstad.com/mathphysics.html och http://emanim.szialab.org/