lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF25 Internet - teknik och applikationer

Laborationer

2017/2018


Kursen innehåller tre unika laborationer. Du måste anmäla dig till laborationen under fliken "Anmälan". Båda laborationerna har förberedelseuppgifter och börjar med ett kunskapstest.

Lab 1: PPP (vecka 5)

Labhandledning finns här (online). 

Lab 2: Networking (vecka 6)

Labhandledning kan laddas hem härifrån. Denna laboration startar med ett obligatoriskt prov som du måste få godkänt på för att få laborera. Om du inte får godkänt måste du hitta en ny tid att laborera.

Lab 3: WWW (vecka 6)

Labhandledning finns här. Du måste ha läst på och gjort förberedelserna innan du kommer till laborationen. Laborationen har inte bara en lösning. Några bra länkar för förberedelseuppgifterna:

Om du har frågor kring laborationerna, kontakta William Tärneberg.