Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Första sida

ETS075 Kösystem, 2016/2017


Tentavisning: 10 augusti klockan 9.00 - 9.45. Sal: E:3319. Lösningar till tentan finns under länken Extentor till vänster.

Kurslitteratur: "Kösystem" av Ulf Körner, ISBN 9789144120232.  

Det finns två laborationer i kursen. För att anmäla dig, klicka på länken Anmälan till vänster.

Föreläsningarna ges enligt följande tabell. Föreläsningsanteckningar kommer att finnas på länkar i kolumnen Innehåll i tabellen. Läsanvisningarna gäller för både den nya boken "Kösystem" och den äldre "Köteori". 

Tid och plats

Innehåll

Avnsitt i boken

21 mars 8-10, V:A

Introduktion, sannolikhet

2, 11, 12

23 mars 8-10, E:A

Enkla kösystem, markovkedjor

13.1, 13.6 – 13.10

28 mars 8-10, V:A

Markovska köer

3.1-3.4, 3.6-3.9

4 april 8-10, V:A

Upptagetsystem, simulering

4.1-4.5

25 april 8-10, V:A

M/G/1

6.1-6.3

2 maj 8-10, V:A

Könät

8.1-8.5

9 maj 8-10, V:A

Repetition

 

Övningarna ges enligt följande tabell. Övningsmaterialet finns på länkar i kolumnen Övning i tabellen.

Vecka

Övning

Tid och plats

12

Övning 1

23 mars 10-12, E:2311

24 mars 10-12, E:1147

24 mars 13-15, E:2311

13

Övning 2

28 mars 10-12, E:3336

28 mars 10-12, E:3319

29 mars 10-12, E:3308

Övning 3

30 mars 10-12, E:2311

31 mars 10-12, E:1147

31 mars 13-15, E:2311

14

Övning 4

Se nedan om 

Erlangtabell!

4 april 10-12, E:3336

4 april 10-12, E:3319

5 april 10-12, E:3308

Övning 5

6 april 10-12, E:2311

7 april 10-12, E:1147

7 april 13-15, E:2311

17

Övning 6

25 april 10-12, E:3336

25 april 10-12, E:3319

26 april 10-12, E:3308

18

Övning 7

2 maj 10-12, E:3336

2 maj 10-12, E:3319

3 maj 10-12, E:3308

19

Övning 8

9 maj 10-12, E:3336

9 maj 10-12, E:3319

10 maj 10-12, E:3308

En räknare för Erlangfallet finns under Formelsamling till vänster! Detta i stället för en tabell.