Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Första sida

ETIA01 Elektronik för D, 2014/2015


Kursen har upphört och ersätts med en ny som går i D2.

Absolut sista tentan i kursen någonsin är den 4e jan 2016 14-19 i sal Ma9B,C. OBS! Ändrad sal.

Anmälan i LADOK är stängd. De som ändå vill tentera får komma till tentan, men kan inte längre vara annonyma. Skriv namn och personnummer på tentan i stället för LADOK-koden.

Tentamen januari 16 är rättad. Tentamen och svar här.

 

 

Kursen finns på  facebook-logo

 

Länk till veckotester, moodle.eit.lth.se

Löpande kursinformation kommer att visas nedan:

 

Tentamen den 21 oktober är rättad och kommer i LADOK ca tisd-onsd 27-28/10. Tentan med lösningar finns under fliken 'Tentamen' till vänster.

 

Tentamen visas den 9/11 9.00-10.00 i sal E:2347A

 

En extra tenta kommer att ges den 21e oktober 8-13 i Ma10 D-E.

Tentavisning för omtentan den 28/8 sker på mitt rum E:2346 torsdagen den 17/9 12:30-13:30.

Omtentamen den 28e rättas med början på onsdag. Lösningar finns under fliken tentamen nu.

Under tiden 25-27aug är jag bortrest. Frågor inför tentan den 28e hänvisas till Cezar Zota rum E:2313.

Visning av ordinarie tentamen sker den 18e augusti 13-15 i E2347A

4/6 Tentamen 3/6 med svar finns under 'Tentamen'

3/6 Populärvetenskapliga texter finns att hämta utanför mitt rum E2346. Rapport om utfallet finns här

26/5 Labrapporter som inte hämtades på föreläsningen ligger utanför mitt rum, E2346

25/5 Det är ingen anmälan till tentamen den 3/6, varken för gamla eller för årets kurs. Anmälan till omtentamen i augusti sker på anmälan i menyn. Den listan kommer upp i sommar.

23/5 tisdagens lab är 8-12 och inget annat

13/5 Restlab öppen nu under anmälan

7/5 Tentamenslokal ändrad: Tentamen 3/6 8-13 i Ma10 E-J

6/5 Info om innehållets upplägg från fjolårets kurs finns här.

28/4 Det finns förberedelseuppgifter i labhäftet inför varje lab som ska vara gjorda innan labben börjar. Dessutom finns moodle-förhören som också ska vara gjorda. Inte fixat = Ingen lab

21/4 I lässchemat står det fel grupper i veckan 20-24/4. Tisdag gr1-3, 4-6 och även torsdag gr1-3, 4-6 är det som gäller.

15/4 Labrapporten för lab 3-4 inklusive populärvetenskaplig text ska vara inlämnad senast den 18e maj som pdf-mail eller i fack på 3e vån.

7/4 Ang populärvetenskaplig text i samband med rapport på lab 3 och lab 4.

30/3 Ny sal för övningarna på onsdagar: Gruppen i E:2311 flyttas till sal E:2517

3/3 Labtider för hela våren är nu öppna för anmälan

27/2 Det finns ytterligare ett tillfälle för lab 2 på torsdag 5/3 8-12 för de som inte kunnat anmäla sig.

20/1 Oscar Sigurdsson och Elsa Schröder valdes till kursombud.

Extra tillfälle för lab 1 på torsdag 29/1 kl. 15-17 sal E:2425

Vissa svar till Hambley ed 5 finns nu under menyn 'Arkiv'

Kursen börjar den 15 december med en föreläsning kl. 13.15-15.00 i V:C.

Anmälan till laboration 1 i läsvecka 7 Ht2 via länken 'Anmälan' till vänster.

Lab-1 är 2 timmar och man väljer en av de föreslagna tiderna. Det finns (behövs) ingen labhandledning.