lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI200 Konstruktion av system på kisel

2008/2009 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Pietro Andreani
   
Lärare: Dejan Radjen
  Martin Andersson
  Mattias Andersson
  Pietro Andreani
   
Kursperiod: 2009-03-16 -> 2009-05-20
Poäng: 4.5 HP