Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursfakta

ETI121 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs, 2011/2012Kursansvarig
Nedelko Grbic
Lärare
Nedelko Grbic
Kursperiod
2012-01-17 -> 2012-03-04
Poäng
6.0 HP
Sidansvarig: |