lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Under kursen får du och en studiekamrat genomföra ett projektarbete. Arbetet ska innehålla någon form av konstruktion av högfrekvenskretsar och/eller högfrekvensmätningar. Det finns föreslagna projekttitlar men du får även lägga fram egna idéer!