lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI032 Radioelektronik

2011/2012 Ht2-Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Göran Jönsson
   
Lärare: Carl Bryant
  Göran Jönsson
   
Kursperiod: 2011-10-25 -> 2012-03-05
Poäng: 9.0 HP