lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI031 Radio

2011/2012 Ht1

Kursfakta


Kursansvarig: Göran Jönsson
   
Lärare: Carl Bryant
  Göran Jönsson
   
Kursperiod: 2011-08-29 -> 2011-10-14
Poäng: 6.0 HP