lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETE110 Modellering och simulering inom fältteori

2008/2009 Ht1-Ht2

Kursfakta


Kursansvarig: Anders Karlsson
   
Lärare: Anders Karlsson
  Kristin Persson
   
Kursperiod: 2008-09-01 -> 2008-12-12
Poäng: 16.5 HP