lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Studiebesök på AXIS den 8/4 är tyvärr inställt.

 

Preliminär projektgruppsindelning Grupper-2020 (PDF) 

Kontakta kursansvarig omgående om ni inte finns med i någon grupp eller inte ska göra projektet.

 

Projektbeskrivningar och deadlines Projekt-2020 (PDF)

 

Kursprogram för 2019/2020: Kursprogram (PDF) 

 

 

Kurslitteratur (KFS AB):

*Kursbok: Gray, Hurst, Lewis och Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits 5:th ed. Wiley ISBN 978-0-470-39877-7

*KompendieÖvningar. Analog elektronik (KFS) (Uppdaterad inför 2019/2020)

Mer detaljerade lösningar till uppgifterna i kursboken: GM_MT-14 (42MB)

Kortfattade svar/lösningar till övningsuppgifter i kursboken(GM) PDF.

 

Ytterligare teoretisk fördjupning kan fås i:

 *Verhoeven, Staveren, Monna, Kouwenhoven: Structured Electronic Design. Kluwer ISBN 1-4020-7590-1.