lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Detta är en variant av vår projektkurs EITN35. Denna variant ges endast för I-studenter under lp2. Kursen har ingen schemalagd undervisning. Om du inte är I-student så ska du läsa den andra varianten av kursen (dvs en annan kurshemsida).

Om du ska läsa kursen så maila kursansvarig Maria Kihl (maria.kihl@eit.lth.se) så fort som möjligt för att bestämma projekt. Du ska ha en första projektidé för att kunna läsa kurs men denna kan anpassas tillsammans med kursansvarig för att bli ett godkänt projekt.