lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN35 Projekt i Elektro- och informationsteknik (I)

2018/2019 Ht2

Kursfakta


Kursansvarig: Maria Kihl
   
Lärare: Maria Kihl
   
Kursperiod: 2018-11-05 -> 2018-12-21
Poäng: 7.5 HP