lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Tentavisning äger rum fredagen den 16 augusti klockan 10.15-10.45 i sal E:3316. 

Kurslitteratur: "Kösystem" av Ulf Körner, ISBN 9789144120232.  

Det finns två laborationer i kursen. Observera att det finns förberedelseuppgifter till laborationerna! Anmälan till laborationerna görs på denna hemsida. 

Föreläsningarna ges enligt följande  Föreläsningsanteckningar kommer att finnas på länkar i kolumnen Innehåll i tabellen. Läsanvisningarna gäller för både den nya boken "Kösystem" och den äldre "Köteori". 

Tid och plats

Innehåll

Avnsitt i boken

26 mars 10-12, MA 5

Introduktion, sannolikhet

2, 11, 12

28 mars 8-10, MA 5

Enkla kösystem, markovkedjor

13.1, 13.6 – 13.10

2 april 10-12, MA 5

Markovska köer

3.1-3.4, 3.6-3.9

9 april 10-12, MA 5

Upptagetsystemsimulering

4.1-4.5

16 april 10-12, MA 5

M/G/1

6.1-6.3

7 maj 10-12, MA 5

Könät

8.1-8.5

21 maj 10-12, MA 5

Repetition

 

Övningarna ges enligt följande tabell. Övningsmaterialet kommer att finnas på länkar i kolumnen Övning i tabellen.

Vecka

Övning

Tid och plats

13

Övning 1

28 mars 10-12, E:2311

28 mars 10-12, E:2517

28 mars 13-15, E:3336

14

Övning 2

2 april 13-15, E:1124

2 april 15-17, E:3336

2 april 15-17, E:2311

Övning 3

4 april 10-12, E:2311

4 april 10-12, E:2517

4 april 13-15, E:3336

16

Övning 4

Se nedan om 

Erlangtabell!

9 april 13-15, E:1124

 

9 april 15-17, E:2311

Övning 5

11 april 10-12, E:2311

 

11 april 13-15, E:3336

17

Övning 6

16 april 15-17, E:2311

 

17 april 13-15, E:1123

19

Övning 7

7 maj 13-15, E:1124

 

7 maj 15-17, E:2311

20

Övning 8

14 maj 13-15, E:1124

 

14 maj 15-17, E:2311

En räknare för Erlangfallet finns under Formelsamling till vänster! Detta i stället för en tabell.