lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Välkommen till kursen i Datorkommunikation!

Kursen startar med föreläsning den 4/11 kl.13-15 i E:B. Du kan själv kursregistrera dig i Ladok och du behöver därför inte gå på första föreläsningen bara för detta. Om du inte är korrekt anmäld till kursen så kontakta kursansvarig så fort som möjligt.

Kursen innehåller ett projekt med ett flertal obligatoriska delmoment. I projektet ska du tillhöra en redovisningsgrupp där du får en projekthandledare. Det är obligatorisk närvaro på den redovisning som sker i slutet av läsvecka 7. Det är även obligatorisk närvaro på ett handledarmöte i läsvecka 5 eller 6.

Kursen har en Facebook-grupp som det är frivilligt att gå med i.

Huvudbok är den svenska boken "Datakommunikation och Nätverk" av Maria Kihl och Jens A Andersson. Om du hellre vill ha en engelsk bok så kan du köpa den amerikanska boken W. Stallings "Data and Computer Communication". Böckerna säljs av KFS och vi kommer att ge läsanvisningar till båda böckerna.

Notera: Den nya upplagan av Datakommunikation och Nätverk kommer vid årskiftet men vi kommer att köra läsanvisningar till båda upplagor under flera år för att underlätta för er som köper begagnat. 

För frågor kring anmälan och registrering, kontakta vår kurssekreterare Erik Göthe, erik.göthe@eit.lth.se

För andra frågor, kontakta kursansvarig Maria Kihl, maria.kihl@eit.lth.se