Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Första sida

EITF40 Digitala och analoga projekt, 2018/2019


 

Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften är en prototyp för vidareutveckling med nödvändig dokumentation. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion.

  • Kurskod: EITF40
  • Poäng:   7.5
  • Lärare: Bertil Lindvall/Christoffer Cederberg (digitalt), Christoffer Cederberg (Analogt)
  • Examination: För betyget godkänt krävs: 
  • Godkänd konstruktion.
  • Godkänd skriftlig dokumentation av konstruktionen.
  • Muntlig redovisning.
  • Fullgjord opposition av en annan grupps arbete.
  • Kurslittratur:Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.