lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften är en prototyp för vidareutveckling med nödvändig dokumentation. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion.

  • Kurskod:  EITF11
  • Poäng:   10 hp
  • Lärare: Bertil Lindvall
  • Examination: För betyget godkänt krävs:
  • Deltagit på föreläsningar och laborationer 
  • Godkänd konstruktion.
  • Godkänd skriftlig dokumentation av konstruktionen.
  • Muntlig redovisning.
  • Fullgjord opposition av en annan grupps arbete.
  • Kurslittratur:Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.