lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Välkommen till hemsidan för kursen Kommunikationssystem höstterminen 2019. Här ska du finna information om allt som berör kursen. 

Första föreläsning är måndag 2/9 10-12 i E:C. Men kursen har en första introduktion redan onsdag 28/8 10-11 i E:1406. Välkomna!

Kursprogrammet innehåller huvuddragen av den information du behöver för att fullfölja kursen. Vissa moment i kursen har obligatoriskt deltagande, det vill säga du måste vara närvarande för att få godkänt på kursen. Läs kursprogrammet noga. Och kolla schemat

På sidan Resultat följer du din progression i kursen det vill säga vilka obligatoriska moment du gjort. Håll koll på den sidan så att den stämmer. Anmäl snarast till kursansvarig om du upptäcker avvikelser.

Administrativa regler vid tentamen!

Du måste vara anmäld för att få tenta. Detta gäller alla tentor. Läs här om beslutet.