lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Välkommen till kursen

EITA50 Signalbehandling i multimedia, Kinainriktningen

Detta är en grundkurs i signalbehandling för BME, C, D, E och Kinainriktningen. Denna webbsida rör kursen för Kinainriktningen 2019. Kursen behandlar matematiken bakom hantering av diskreta signaler, bland annat sampling, faltning och Z-transformen. Kursen är en bra grund för fortsatta kurser inom biomedicinsk teknik, kommunikationssystem och reglerteknik.

Kursinformation

Kursen omfattar följande moment:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Laborationer
  • Obligatoriska inlämningsuppgifter
  • Tentamen

Meddelanden

Alla har klarat båda inlämningsuppgifterna med full poäng (0.5 p + 0.5 p). Lösningarna är publicerade på kursens hemsida (se fliken Inlämningsuppgifter).

Tentamen från 2019-10-24 är rättad och lösningarna finns under fliken "Tentamen."