lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Presentationstekniken i första läsveckan

Presentationstekniken är obligatorisk, både föreläsningen klockan 10 den 3 september och att deltaga på torsdagen den 5 september.

Vilken grupp du tillhör och när gruppen ska presentera kan du se här (den här gruppindelningen gäller bara i presentationstekniken första läsveckan)

Vilket ämne gruppen ska presentera 

Vad ni ska göra och lämna in på torsdag

Här är bilderna från Ulla Urdes föreläsning

Studiestrategier

I denna del finns tre obligatoriska moment:

Obligatoriska inlämningar:

Inlämning av material från Ing0:

Alla ska lämna in tre filer från Ing 0 senast den 10 september via Moodle:

 • Selfien på gruppen/teamet samt blankett med redovisning av gruppuppgiften på teambildningen

 • Bilden av en ingenjör

 • En textfil med en kort motivering till varför du valde just den bilden

En medlem i varje team ska med Webropol skicka in:

 • Redovisningen av teamets gruppdiskussion kring diskriminering och härskartekniker. Detta görs i samband med Ing0 där ni får länk till Webropol. 

En medlem i varje team ska senast den 18 september kl. 12.00 mejla Christin Lindholm (christin.lindholm@cs.lth.se):

 • Den ingenjörsbild som teamet valde

Inlämning av material efter seminariet i studiestrategier:

Alla ska senast den 25 oktober via Moodle lämna in:

 • Sin tidslinje från seminariet

Hur man loggar in på Moodle:

 1. Följ länken för Moodle för denna kurs
 2. Logga in med din StIL-ID genom att välja CAS user på inloggningssidan som dyker upp
 3. Ange en enrolment key som är EITA20-2019
 4. Följ instruktionerna under Inlämning Ing 0. Andra inlämningar i Moodle görs på nästan samma sätt.

Webbprogrammering

Följande moment är obligatoriska:

 • Deltaga på föreläsningen om muntlig presentationsteknik första läsveckan
 • Deltaga på redovisningen i muntlig presentationsteknik första läsveckan
 • En laboration om webbprogrammering, tider finns i schemat

Föreläsning 1     Länk till W3schools      Länk till Latex    Länk till teveprogram om G-skrivaren

Föreläsning 2     Exemplen från föreläsningen 

Föreläsning 3     Exemplen från föreläsningen

Övning

Äger rum torsdagen den 26 september, antingen 13-15 eller 15-17, kolla schemat vilken tid du kan gå och vilken lokal det är. Den är inte obligatorisk, men rekommenderas om du inte är van vid HTML, CSS och JavaScript.

Övningsuppgiften

Här finnns filen exempel.html. (Ladda hem den, öppna den inte i enwebbläsare)

Här finns css2.html

Laboration

Laborationen är obligatorisk. Det är tillåtet att göra hela eller delar av labortionen före laborationstillfället och sedan redovisa det på laborationen.

Laborationshandledning

Här nedan en länk till laboration.zip som används i laborationen:

Laborationsfilerna

Ingenjörsmässigt skrivande

Det finns tre obligatoriska moment:

 • Ingenjörsdag 1a torsdagen den 26 september kl. 8-12, innan ingenjörsdagen ska du ha läst detta material och svarat på dessa frågor senast 23 september kl. 8.00
 • En övnng i informationssökning, tider finns på schemat
 • En handledning med Studieverkstaden i vecka 43, exakta tider kommer senare här

Här är information om med vem man ska byta. Ny den 6 november. Om ditt namn fattas, mejla Christian Nyberg.  

Granskningsprotokoll som ska fyllas i efter bytet Ny den 6 november.

Här finns information om referatuppgiften med viktig information om bl. a. deadlines 

Listan över artiklar som man kan välja att referera

Presentationen från Ing 1a

Ulla Urdes (Studieverkstaden) presentation från Ing 1a

Instruktion för referatet 

Checklista för referatet

Presentationen från övningarna i informationssökning

Tider och grupper för studieverkstadens obligatoriska handledning 23 och 24 oktober 

Material från presentationer och föreläsningar

Bibliotekspresentationen från introduktionsveckan.

Projekt hållbar utveckling

Projektet startar med en föreläsning fredagen den 8 november. På länkarna nedan finns mer information.

Här finns gruppindelningen. Mejla Christian Nyberg om något är oklart. 

Information om alla deadlines och när man ska redovsa vad. 

Beskrivningen av uppgiften från företaget.

Föreläsningen om projekt den 8 november.

Föreläsningen den den 12 november