lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Välkommen till kursen i Datorteknik!

I kursen Datorteknik är målet att du ska lära dig hur ett datorsystem fungerar på högnivå, maskinspråksnivå och hårdvarunivå. Efter kursen kommer du att ha kunskap om och förståelse för:

  • Ett datorsystems funktion och ingående delar
  • Samspelet mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk
  • Kommunikation med omvärlden
  • Viss färdighet i att programmera på assemblernivå 

Kursen svarar mot 6 hp, vilket motsvarar 160 timmars arbete. Kursen består och examineras med tentamen och laborationer. Tentamen svarar mot 4.5 hp, det innebär att den delen av kursen svarar mot 120 timmars arbete. Laborationsdelen svarar mot 1.5 hp, vilket innebär 40 timmars arbete. 

Kursen består av 7 föreläsningar, 4 lektioner och 4 laborationer. Föreläsningarna börjar i läsvecka 1, övningarna i läsvecka 3 och laborationerna i läsvecka 4. För godkänt slutbetyg krävs att man klarat samtliga laborationer samt  tentamen.

Kursansvarig: Erik Larsson (webbsida), kontaktas via e-mail, erik.larsson@eit.lth.se (ange EIT070 i ämnesraden så jag vet vilken kurs det handlar om. Det kommer automatiskt om du klickar på mailadressen).