lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT010 Digitala transmissionsmetoder

2011/2012 Ht1

Kursfakta


Kursansvarig: John B Anderson
   
Lärare: Adnan Prlja
  John B Anderson
   
Kursperiod: 2011-08-29 -> 2011-10-14
Poäng: 7.5 HP