lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem

2016/2017 Ht1-Ht2

Kursfakta


Kursansvarig: Erik Larsson
   
Lärare: Dimitar Nikolov
  Erik Larsson
   
Kursperiod: 2016-08-29 -> 2016-12-31
Poäng: 7.5 HP