Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Första sida

EDA625 Säkerhet, 2016/2017


2017-03-31: Alla tentor är rättade och resultaten är inlagda i LADOK. Tentavisning på onsdag 5 april klockan 9.45 - 10.15 i LTHs lokaler i Helsingborg.

2017-03-03: Påminnelse: Alla projekt ska vara godkända och klara före tentan.

OBS! Notera att Adnans sista kontorstid är på torsdag 9/3, 13.00 - 17.00.
Eventuella kompletteringar kan visas för Adnan på hans (sista) kontorstid.

2017-02-14: Instruktionen för Projekt 3 är nu uppdaterad och finns på kurshemsidan. Instruktioner för anmälan finns här.

2017-02-10: Påminnelse 2: Utnyttja Adnans projekthjälp. Info finns här.

2017-02-10: Påminnelse 1: Föreläsning på onsdag, kolla schemat!

2017-02-08: Det blir ett extra föreläsningstillfälle på onsdag 2017-02-15, endast på förmiddagen 10-12. Säkerhet inom WLAN och Android/iOS kommer att behandlas. Detta blir sista föreläsningstillfället. Paul dröjer sig som vanligt kvar och svarar på frågor efteråt.

2017-02-08: Notera att Adnan har börjat med kontorstid på fredagar, han hjälper gärna till att svara på frågor om projekten, kursinnehållet, m.m.

2017-01-24: Föreläsningarna i morgon 2017-01-25 kommer att hållas av Jonathan Sönnerup (10-12) och Linus Karlsson (13-15).

2017-01-15: Studenter som vill läsa kursen och som ej har föranmält sig kan efteranmäla sig via närvaroblanketten som skickas runt på första föreläsningen. Närvaro på första föreläsningen är obligatorisk.

2017-01-15: Här kommer du under kursens gång hitta senaste kursinformationen. Kanske en bra idé att spara en länk till denna sida.