Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Examensarbeten

Mats Gustafsson, Professor


 • Christina Cullin, "Karakterisering av GPS-antennens prestanda i mobiltelefonen". Aug, 2009. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Said Abushamleh, "Impedansidentiteter för antenner - teori och experimentell verifikation". Okt, 2009. Handledare/Examinator: Anders Sunesson, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Pau Latorre Costa, "Realtidsvisualisering av antennmönster". Nov, 2009. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Mladen Milutinovic, "Dielektriska resonatorantenner av dubbel polarisation". Dec, 2010. Handledare/Examinator: Anders Derneryd, Mats Gustafsson
 • Karol Krakowiak, Garsivaz Rafieian, "Experimentell verifikation av fysiskaliska gränser för linjärt polariserade antenner". Mar, 2011. Handledare/Examinator: Anders Sunesson, Mats Gustafsson
 • Iman Vakili, "Vågledarmätningar av metamaterial". Jun, 2011. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Davor Lovric, "Teoretisk och experimentell analys av polariserbarhetsdyader". Jun, 2011. Handledare/Examinator: Anders Sunesson, Christian Sohl, Mats Gustafsson
 • "Utvärdering av realistiska exponeringsnivåer för LTE-enheter". I samarbete med Ericsson Kista. Okt, 2012. Handledare/Examinator: Mats Gustafsson
 • Rashedul Hoque, Asfandyar Khattak, "60 GHz Ultra Wide Band (UWB) antenna design with low pulse distortion". Okt, 2012. Handledare/Examinator: Iman Vakili, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Farhad Shokraneh, "Elektromagnetisk spridning från nanoantenner". Okt, 2012. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Christos Tsipogiannis, "Mikrovågskarakterisering av material med vågledare och koaxialprob". Jan, 2013. Handledare/Examinator: Christer Larsson, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • "Hat Feed Reflektorantenn för SATCOM Tillämpningar". I samarbete med Ticra. Jan, 2013. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • "Design och implementering av ett D-Band kvasioptiskt system för materialmätningar". I samarbete med Sony. Jan, 2013. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Jin Liu, "UWB leaky lens antenna design and simulation for waveguide measurements". Jun, 2013. Handledare/Examinator: Iman Vakili, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • "Detektion av traumatiska epidural- och subduralhematom i hjärnfantomer med hjälp av mikrovågsteknologi". I samarbete med Chalmers. Jun, 2013. Handledare/Examinator: Mats Gustafsson
 • Viktor Liljegren, "Cirkulärpolarisationsselektiva ytor". Aug, 2013. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Ellinor Persson, Ahmed Al-Muqayad, "Undersökning av fältfördelningen på en ändlig gruppantenn för endfire". Nov, 2013. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Jakob Helander, "Teknik för millimetervågsantenner i mobilterminal och mobilstation". I samarbete med Sony. Jun, 2014. Handledare/Examinator: Alexander Bondarik, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Victor Fors, "Väglängdsskiftad digital holografi". Jun, 2015. Handledare/Examinator: Mikael Sjödahl, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Jonas Björklund Svensson, "Karakterisering av högre ordningens moder i MAX-IV kaviteter". I samarbete med Maxlab. Jun, 2015. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Christian Nelson, "Kalibreringsmetoder för materialmätningar". Feb, 2016. Handledare/Examinator: Christer Larsson, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Clara Bäck, "Begränsningar i fjärrfält för antenner inom givna cylindriska volymer". I samarbete med RUAG Space AB. Apr, 2016. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Constantine Ochieng Ayimba, "Design, Build and Test of Planar Antennae". Jun, 2016. Handledare/Examinator: Doruk Tayli, Mats Gustafsson
 • Sina Shamekhi, Karl Nordin, "Design av en radar". Jun, 2016. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Johan Lundgren, "Dubbelbandig cirkulärpolarisationsselektiv struktur". Aug, 2016. Handledare/Examinator: Andreas Ericsson, Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Sara Mikaelsson, "Driftsättning och karakterisering av två undulatorer vid MAX IVs 3 GeV lagringsring". Sep, 2016. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • "Materialkarakterisering i en TEM-cell". Okt, 2016. Handledare/Examinator: Torleif Martin, Christer Larsson, Mats Gustafsson
 • William Tidelund, Sebastian Andersson, "Adaptiv lobformning för nästa generations mobila system". I samarbete med Ericsson. Okt, 2016. Handledare/Examinator: Fredrik Tufvesson, Mats Gustafsson
 • Anton Tropp, "Studier av urladdningar i vakuum för strukturer i CLIC acceleratorn". I samarbete med Uppsala universitet. Nov, 2016. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Viktor Nybom, "Positionsdetektering och identifiering av fordon på elväg". Mar, 2017. Handledare/Examinator: Fredrik Tufvesson, Mats Gustafsson
 • David Olsson, "Metodutveckling för att mäta beta-funktioner i MAX IV Laboratoriets 1.5 och 3 GeV ringar". Jun, 2017. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Andreas Örstadius, Erol Ali, "Passiv radar för luftmålsdetektion". I samarbete med FOI. Jun, 2017. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Lasse Nilsson Södergren, "Ballistisk modellering av nanotråds MOSFETs". Jun, 2017. Handledare/Examinator: Erik Lind, Mats Gustafsson
 • Sofia Sjölander, "Modellering av grafen - Fälttransistorer". Jan, 2018. Handledare/Examinator: Erik Lind, Mats Gustafsson
 • David Hill, Hampus Månefjord, "Driftsättning av de första insättningselementen i MAX IV:s 1.5 GeV lagringsring". Feb, 2018. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Manuel Jose Lopez Morales, "Millimeter Wave Antenna Array Calibration and Validation for 5G New Radio Access". I samarbete med Ericsson AB. Mar, 2018. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Azal Alothmani, "Kapacitansoptimering och modellering av ballistiska nanotrådstransistorer". Jun, 2018. Handledare/Examinator: Adam Jönsson, Erik Lind, Mats Gustafsson
 • Anna Wagnström, Josefine Rost, "Utveckling av III-V RF finfet ". Jun, 2018. Handledare/Examinator: Erik Lind, Fredrik Lindelöw, Mats Gustafsson
 • Rickard Ståhl, Oscar Gylling, "Invers syntetisk millimetervågsaperturradar för avbildning på korta avstånd". Jun, 2018. Handledare/Examinator: Lars Ohlsson Fhager, Sebastian Heunisch, Mats Gustafsson
 • Marcus Magnusson, "Frettingtest på kontaktterminaler". Jun, 2018. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Arianna Ginette Amaya Colina, "Analys av induktiva kopplingsbaserade trådlösa kraftöverföringssystem". I samarbete med nok9 AB. Sep, 2018. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Niklas Wingren, "Akustisk-elektromagnetisk växelverkan i material för flygteknikkompositer". Feb, 2019. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Jonathan Persson, Jakob Warlin, "Undersökning och modellering av remsmoln i vingspetsvirvlar". I samarbete med Saab Surveillance. Maj, 2019. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Brenda Odhiambo, "Inverkan av omgivande objekt på induktiv trådlös strömöverföring". I samarbete med nok9 AB. Jul, 2019. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Erik Ingemarsson, "Modellerande av handgester och rörelser". Jul, 2019. Handledare/Examinator: Lars Ohlsson Fhager, Sebastian Heunisch, Mats Gustafsson
 • Hannes Dahlberg, Anton Evertsson, "Mätning och klassificering av gester på kort distans med pulsad millimetervågsradar och CNNs". Jul, 2019. Handledare/Examinator: Lars Ohlsson Fhager, Sebastian Heunisch, Mats Gustafsson
 • Maria Hoflund, "Enkelfotoniskt avbildningssystem för ESS Linac". Okt, 2019. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Gustaf Anderson, Mikael Thorström, "Närvarodetektorer och avläsning av hjärtslag på avstånd med radarteknik". I samarbete med Axis Communications AB. Feb, 2020. Handledare/Examinator: Daniel Sjöberg, Mats Gustafsson
 • Love Rosén, "Mätning och modellering av kommunikationskanaler för induktiv trådlös kraftöverföring". I samarbete med nok9 AB. Mar, 2020. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Jonatan Nyström, "Numerisk beräkning av parametrar för spolar vid trådlös kraftöverföring". I samarbete med nok9 AB. Jun, 2020. Handledare/Examinator: Buon Kiong Lau, Mats Gustafsson
 • Sofia Johannesson, "Snabb omställning av supraledande radiofrekventa accelererande kaviteter i European Spallation Source linjära accelerator". I samarbete med ESS. Jul, 2020. Handledare/Examinator: Mariana Dalarsson, Anders Karlsson, Mats Gustafsson
 • Elin Lundgren, "Effektiv kommunikation i smarta hem". Jul, 2020. Handledare/Examinator: Anders Karlsson, Mats Gustafsson