Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Biografi

Daniel Sjöberg, Prefekt


Daniel Sjöberg är professor i teoretisk elektroteknik. Han utsågs till Docent 2005, blev Teknologie doktor 2001, Teknologie licentiat 1999, samt Civilingenjör i teknisk fysik 1996, samtliga vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen är inom elektromagnetiska materialegenskaper, homogenisering, periodiska strukturer, radarmålarea, vågutbredning i komplexa och ickelinjära medier, samt inversa spridningsproblem. Han var biträdande programledare för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola 2002-2012, och studierektor för grundutbildningen vid EIT 2009-2014. Han är sedan 2015 prefekt för EIT.