lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Rolf Johannesson
Professor emeritus

Undervisning

EIT100 Understanding Information Transmission