lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter

2015-05-15 -> 2016-01-21

Sammanfattning: Antalet uppkopplade enheter ökar mycket snabbt och vi blir mer och mer beroende av dessa enheter. De kan användas för att samla in och behandla känslig data och det är därför av stor vikt att dessa enheter är säkra. Samtidigt består deras mjukvara till stor del av öppen källkod där nya sårbarheter snabbt kan utnyttjas i attacker. Projektets mål är att effektivisera processen att uppdatera enheter när en ny sårbarhet blir känd.
Projektledare: Martin Hell
Finansiär: Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för innovationssystem
Sidansvarig: |