lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Convince

2014-09-01 -> 2016-12-31

Sammanfattning: När hotet om global uppvärmning intensifieras framträder IKT system som en av de största bidragsgivarna till det globala koldioxidutsläppen. I dag uppskattar man att IKT står för ungefär 10% av de globala utsläppen och andelen ökar i takt med att världens behov av nätverkstjänster och data behandling stadigt ökar. Samtidigt ses en klar trend i ökad andel av video i Internet trafiken. Detta beror dels på ökad leverans av videodistributionstjänster som Netflix och SVT Play, dels beror det på en kraftigt ökande produktion av video på mobila enheter och socialt betingad video delning. Samtidigt ökar användandet av mobila enheter såsom smartphones och surfplattor vilka har gemensamt att de är batteridrivna och har begränsade energiresurser.

Detta utgör ett problem dels genom de ökade koldioxidutsläppen dels genom att video använder energikrävande processering och höga datahastigheter vilket sätter kraftiga begränsningar på mobila enheterna. I Convinceprojektet arbetar vi med att optimera videoproduktionen och leveransen över Internet för att motverka dessa trender. Dels forskas det på olika sätt att avlasta mobila enheter genom att flytta processering in i accessnäten där mer optimerad hård och mjukvara kan ta vid, dels optimerar vi ett flertal nätverks arkitekturer och funktioner för att minska energianvändningen i Internets infrastruktur.
Föreståndare: Björn Landfeldt
Deltagare: Christian Nyberg
Emma Fitzgerald
Saeed Bastani
Ulf Körner
Zhi Zhang
Finansiär: CelticPlus (CelticPlus)
Extern projektsida: http://convince.wp.tem-tsp.eu

CelticPlus