lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Implementering av spektrumseffektiv signalering - från teori till kisel

2014-01-01 -> 2018-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Viktor Öwall
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |