lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

 

Welcome to the 2018 Lund Circuit Design Workshop

The workshop will offer an overview of research activities in IC design at Lund University. Additionally, invited presentations on related subjects will be given by outstanding experts from both academia and industry.

The workshop is hosted by the Lund University excellence Center in System Design on Silicon (SoS).

Link to the program: http://cdworkshop.eit.lth.se/index.php?gpuid=304&L=1


SoS 2018

2018-10-10 IT-säkerhet: Tre råd till industrin

Idag råder bristande kunskap om IT-säkerhet inom industrin och en rad samhällssektorer, menar Martin....

2018-10-09 Drömmar, upptäckter ? och digitalisering

Hur många gånger har LTH varit med om att sätta världsrekord i 5G-teknik? Nu kan du göra LTH-quizet ....

2018-10-09 Elektroniktidningen: Tre tips för att undvika faran

Utan tvekan kommer stora problem att uppstå framöver på grund av sårbar mjukvara i produkter och sys....