lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Andreia Cathelin ny hedersdoktor vid LTH

Andreia Cathelin är Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics i Frankrike där hon arbetar med utveckling och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning. Hon har vetenskaplig excellens inom ett för LTH relevant område, enligt Ove Edfors, professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

Läs mer...