lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

MESH-WISE - Self-organising MESH Networking with Heterogeneous Wireless Access

2013-03-01 -> 2017-02-28

Sammanfattning: Det har nu forskats inom trådlösa meshnätverk i över 10 år men det finns fortfarande många olösta problem, speciellt inom överföringskapacitet och tillförlitlighet. Tillika har inte möjligheten att integrera mäshnätverk i cellulär infrastruktur med en resulterande heterogen komposition av teknologier undersökts i detalj. Projektet svarar på dessa utmaningar med forskning och utveckling inom två grenar. För det första fokuserar vi på användandet av kooperativa mekanismer för att utföra resurshantering och managering av nätverkssystemen. För det andra fokuserar vi på tillämpningar såsom traffic offloading, integration av sensorer i mixen av trådlösa enheter och tillämpningar inom katastrofhjälp.

Meshwise projektet består av både akademiska och industri partners som tillsammans tar ett holistiskt grepp om dessa problem med fundamental forskning inom teoretiska prestandamodeller och gränsvärdesanalys kombinerat med implementation and realisation av de resulterande algoritmer ur forskningen. Upplägget inom projektet bygger på utbyte av forskare och utvecklare mellan organisationerna för att maximera förståelsen mellan de två grenarna och gemensamt arbeta fram lösningar som är realiserbara.
Projektledare: Björn Landfeldt
Deltagare: Antonio Franco
Emma Fitzgerald
Michal Pioro
Saeed Bastani
Ulf Körner
Finansiär: EU Seventh Framework Research Programme (EU FP7)
Extern projektsida: http://www.mesh-wise.eu

Sidansvarig: |