lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI063 Analog IC-konstruktion

2008/2009 Ht1

Kursfakta


Kursansvarig: Pieternella Cijvat
   
Lärare: Andreas Axholt
  Johan Wernehag
  Mats Ärlelid
  Pieternella Cijvat
   
Kursperiod: 2008-09-01 -> 2008-10-17
Poäng: 6.0 HP
Sidansvarig: |