lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Aktiva projekt

Projektnamn

Finansiär

Complex analysis and convex optimization for EM design
Projekt handlar om att utveckla matematiska verktyg för att lösa grundläggande problem inom elektromagnetisk (EM) design av strukturer såsom antenner, filter, absorbenter, och kablar. Vi kommer främst att arbeta inom områdena komplex analys i en och flera variabler och konvex såväl som icke-konvex optimering.
SSF (Applied Mathematics)
III-V nanotrådar för post-CMOS tillämpningar
SSF
III-V p-typ MOSFETs med kort kanallängd
VR
Implementering av spektrumseffektiv signalering - från teori till kisel
Forskningsprojekt Faster than Nyqvist
VR
SECONDS Secure Connected Devices
SECONDS will develop semi-automated risk and impact analysis for new software vulnerabilities. Combining information regarding weaknesses and vulnerabilities with information about the environment and configuration of a deployed system, novel algorithms will be developed to describe system specific threats. This will lead to a more robust and accurate understanding of how a vulnerability will affect a system and its stakeholders.
VINNOVA
Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst
Projektet undersöker terminalers påverkan i ett effektivt Massive MIMO-system och innefattar praktiska mätningar samt experimentella studier av en MM testbed tillsammans med merteoretiska simuleringar och systemoptimeringar.
Sony
SSF