lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2017 / 2018 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Analog IC-konstruktion ETIN25 17-10-30 -> 17-12-22 Ht2
Antennteknik ETEN10 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Datorarkitektur EITF20 17-10-30 -> 17-12-22 Ht2
Design av trådlösa system EITN75 18-03-19 -> 18-06-02 Vt2
Digital IC-konstruktion ETIN20 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Digital kommunikation EITG05 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Digitala projekt (I) EITF11 18-01-15 -> 18-06-02 Vt1-Vt2
Digitala strukturer på kisel EITF35 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
DSP-design ETIN45 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
En introduktion till informationssäkerhet SASC01 17-09-01 -> 17-11-03 HT1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 18-01-01 -> 18-05-30 Vt1-Vt2
Högfrekvensförstärkare ETIN50 17-10-30 -> 17-12-22 Ht2
Höghastighetselektronik EITP01 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
IC-projekt 1 , digital ETIN35 18-01-15 -> 18-06-02 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 18-01-15 -> 18-06-02 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 17-08-28 -> 17-12-22 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 17-08-28 -> 17-12-22 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 18-03-19 -> 18-06-02 Vt2
Informationsöverföring EITA30 18-03-19 -> 18-06-02 Vt2
Ingenjörsinriktad yrkesträning EITF97 17-07-01 -> 18-06-30 Ht1-Vt2
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 17-10-30 -> 17-12-22 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Introduktion till trådlösa system EITF50 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation EITN70 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Kommunikationssystem och nätverk ETSF15 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Kryptoteknik EDIN01 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Modern elektronik ETIN70 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Nanoelektronik EITP05 18-03-19 -> 18-06-02 Vt2
Nätverksarkitektur och prestanda ETSN10 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 17-07-01 -> 18-06-30 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 17-10-30 -> 17-12-31 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 17-08-28 -> 17-12-31 Ht1-Ht2
Radar och fjärranalys EITN90 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1
Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 17-08-28 -> 17-10-28 Ht1
Simulering EITN95 18-03-19 -> 18-06-02 Vt2
Trådlösa kanaler EITN85 18-01-15 -> 18-03-17 Vt1