lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2019 / 2020 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Analog IC-konstruktion ETIN25 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Antennteknik ETEN10 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Datorarkitektur EITF20 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Design av trådlösa system EITN75 20-03-23 -> 20-06-05 Vt2
Digital IC-konstruktion ETIN20 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Digital kommunikation EITG05 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Digitala strukturer på kisel EITF35 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
DSP-design ETIN45 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
En introduktion till informationssäkerhet SASC01 19-09-02 -> 19-11-01 HT1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 20-01-01 -> 20-05-30 Vt1-Vt2
Högfrekvensförstärkare ETIN50 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Höghastighetselektronik EITP01 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Högpresterande fibernät EITP10 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 20-01-20 -> 20-06-05 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , digital ETIN35 20-01-20 -> 20-06-05 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 19-09-02 -> 20-01-18 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 19-09-02 -> 20-01-18 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 20-03-23 -> 20-06-05 Vt2
Informationsöverföring EITA30 20-03-23 -> 20-06-05 Vt2
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Introduktion till trådlösa system EITF50 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation EITN70 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Kommunikationssystem och nätverk ETSF15 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Konstruktion av säkra system EITP20 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Kretskortsdesign och prototypkonstruktion EITP15 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Kryptoteknik EDIN01 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Minnesteknologi för maskininlärning EITP25 20-03-23 -> 20-06-05 Vt2
Modern elektronik ETIN70 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 19-09-02 -> 19-11-01 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Nanoelektronik EITP05 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Nätverksarkitektur och prestanda ETSN10 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 19-09-02 -> 20-06-05 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 19-11-04 -> 20-01-18 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 19-09-02 -> 20-01-18 Ht1-Ht2
Radar och fjärranalys EITN90 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1
Simulering EITN95 20-03-23 -> 20-06-05 Vt2
Trådlösa kanaler EITN85 20-01-20 -> 20-03-21 Vt1